Brødrene Hofstad er en fullservice snekkerbedrift
med lang erfaring i faget!

totalentreprise

Totalentrepriser og delentrepriser

Vi har gode avtaler med både lokale og nasjonale leverandører og merkevarer, og kan sammen vi deg den beste prisen på ditt prosjekt!

paabygg

Tilbygg og rehabilitering

Vi utfører store og små oppdrag på eksisterende bygg. Vi kan også bistå i planleggingsfasen for å få et mest mulig kostnadseffektivt byggeprosjekt.

service

Service og vedlikehold næringsbygg

Vi har flere store og små serviceoppdrag i Stjørdalsområdet. Vi utfører alle slags reparasjoner og servicer på store og små bygg.

totalen

Prosjektering og bygging av eneboliger

Hos oss kan du enten komme med dine egne tegninger, la oss tegne huset for deg eller velge hus fra våre kataloger

Kontakt oss

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Melding

Ansatte

Bjørn Ove HofstadDaglig Leder
bjorn-ove@brodrenehofstad.no
+47 95079835

Hognesaunveien 60
7500 Stjørdal

Kai Robert Hofstad
kai-robert@brodrenehofstad.no
+47 91556962

Beistadgrenda
7500 Stjørdal

Markus Balstad Husby
markus@brodrenehfostad.no
+47 94380651

Øvre terrasseveg 5
7500 Stjørdal

Svein Rune Gresseth
svein.rune@brodrenehofstad.no
+47 93646208

Hyllveien 15
7520 Hegra

Georg Opem
georg@brodrenehofstad.no
+47 98832725

7517 Hell

Thomas Eidem
thomas@brodrenehofstad.no
+47 92891698

Sigurd Jarls veg 5C
7500 Stjørdal

Anders Friberg
anders@brodrenehofstad.no
+47 41226932

Sona
7520 Hegra

Thor Erik Granmo
thor.erik@brodrenehofstad.no
+47 93224252

Kverndalsveien
7520 Hegra

John Anders Welve
john.anders@brodrenehofstad.no
+47 93834223

7519 Elvarli

Hans Even Dalland
hans.even@brodrenehofstad.no
+47 93440377

By
7506 Stjørdal

Nils Andre Nilsen
nils.andre@brodrenehofstad.no
+47 46979191

7510 Skatval

Morten Opem
morten@brodrenehofstad.no
+47 46792490

Reppesleiret
7510 Hell

Tommy Sætnan
tommy@brodrenehofstad.no
+47 93463836

Sætnanfeltet
7519 Elvarli

Aleksander Eid
aleksander@brodrenehofstad.no
+47 95001783

7520 Hegra

Silje-Mari Hegge AasanKontor
silje@brodrenehofstad.no o
+47 97403084

Stasjonsveien
7510 Hegra

Odd Annar Aasan
odd.annar@brodrenehofstad.no
+47 97403173

Stasjonsveien
7510 Hegra

Vegard Hognes
vegard@brodrenehofstad.no
+47 40107389

Jossiasvegen 12,
7514 Stjørdal