Stord innkvartering

Vi har hatt to ganske store takjobber for Stord innkvartering.

Den ene var inne på Værnes garnison, og den andre var i Skjold.