Informasjon ang. Coronaviruset

Vi i Brødrene Hofstad AS følger utviklingen i situasjonen nøye, og vil fortsette å forholde oss til anbefalingene fra myndighetene. Vi tar alle forhåndsregler og har innført tiltak internt for å trygge situasjonen for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Vi har på nåværende tidspunkt fortsatt drift, og vi ønsker å opprettholde våre tjenester så langt det er mulig.Vi ber om at våre kunder gir oss beskjed dersom det er åpenbar smittefare ved våre oppdrag, eller at dere ikke ønsker at vi skal utføre jobben hos dere akkurat nå.

Ved vareleveranser, ønsker vi ingen personlig kontakt.
Situasjonen kan fort føre til at vår virksomhet på kort varsel, vil måtte stoppe all aktivitet.

Dette vil da føre til forsinkelser på inngåtte og fremtidige avtaler og oppdrag.

Vi vil da måtte forholde oss til norske standarder, bustadoppføringsloven og håndverkstjenestesloven, med tanke på avbrudd og forsinkelser med tilførende krav om fristforlengelser som vil ramme våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere i en krisesituasjon, som dette ser ut til å bli.

Vårt kontor har vanlig åpningstid inntil videre, men vi ønsker at de som vil kontakte oss, tar dette på telefon. Oppmøte på vårt kontor må avtales på forhånd.

Med vennlig hilsen ledelsen i Brødrene Hofstad AS